Array
(
  [tbp_mod_minisite_setting_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_setting_SeoTitle] => 
  [tbp_mod_minisite_setting_SeoKeyword] => อุปกรณ์ไฟฟ้า,ผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า,ปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ATOM-MIC POWER,อะตอม-มิค เพาเวอร์
  [tbp_mod_minisite_setting_SeoDescription] => บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการนำเข้าและจัดจำหน่ายหลากหลายของผลงานของเรายังรวมถึงการออกแบบการติดตั้งการปรับปรุงหรืออัพเกรดระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้มีใบรับรองที่จำเป็นทั้งหมดแล
  [tbp_mod_minisite_setting_SiteViews] => 94616
  [tbp_mod_minisite_setting_FakeViews] => 94616
  [tbp_mod_minisite_setting_DisplaySiteViews] => 1
  [tbp_mod_minisite_setting_DisplaySiteViews_Type] => 1
  [tbp_mod_minisite_setting_GGAnalyticsID] => 
  [tbp_mod_minisite_setting_showPrice] => 0
  [tbp_mod_minisite_setting_DisplayBestSeller] => 1
  [tbp_mod_minisite_setting_DisplayNewProducts] => 1
  [tbp_mod_minisite_setting_DisplayOnsale] => 1
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003373
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Eaton
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Eaton
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Eaton
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Eaton
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 15
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-20 13:25:10
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-20 13:25:10
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Eaton
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 1
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003374
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Connectwell
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Connectwell
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Connectwell
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Connectwell
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 57
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-20 14:08:14
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-20 14:08:14
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Connectwell
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 2
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003375
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Katko
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Katko
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Katko
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Katko
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 17
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-20 16:45:06
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-20 16:45:21
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Katko
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 3
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003376
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Selec
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Selec
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Selec
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Selec
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 67
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-21 08:51:52
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-21 08:51:52
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Selec
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 4
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003377
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Giovenzana
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Giovenzana
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Giovenzana
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Giovenzana
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 7
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-22 08:55:23
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-22 08:55:23
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Giovenzana
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 5
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003378
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Elco
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Elco
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Elco
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Elco
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 4
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-22 10:03:09
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-22 10:03:09
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Elco
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 6
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003379
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Alan
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Alan
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Alan
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Alan
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 2
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-22 10:28:05
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-22 10:28:05
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Alan
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 7
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003380
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Weitkowitz
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Weitkowitz
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Weitkowitz
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Weitkowitz
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 2
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-22 10:38:55
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-22 10:38:55
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Weitkowitz
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 8
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003381
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Gruppo Energia
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Gruppo Energia
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Gruppo Energia
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Gruppo Energia
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 4
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-22 10:46:16
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-22 10:46:16
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Gruppo Energia
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 9
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003382
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Rishabh
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Rishabh
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Rishabh
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Rishabh
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 2
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-22 11:41:23
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-22 11:41:23
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Rishabh
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 10
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003383
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Rexroth
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Rexroth
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Rexroth
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Rexroth
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 2
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-22 11:53:39
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-22 11:53:39
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Rexroth
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 11
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003384
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Lightning & Surge
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Lightning & Surge
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Lightning & Surge
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Lightning & Surge
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 33
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-22 11:57:33
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-22 11:57:33
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Lightning & Surge
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 12
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003385
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Fema Eletronica
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Fema Eletronica
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Fema Eletronica
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Fema Eletronica
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 2
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-23 11:20:18
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-23 11:20:18
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Fema Eletronica
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 13
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003386
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Plastim
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Plastim
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Plastim
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Plastim
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 33
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-23 11:23:48
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-23 11:23:48
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Plastim
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 14
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003387
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => CKS
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => CKS
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => CKS
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => CKS
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 30
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-23 16:16:28
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-23 16:16:28
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => CKS
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 15
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003388
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => General Industrial Controls Private Limited
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => General Industrial Controls Private Limited
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => General Industrial Controls Private Limited
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => General Industrial Controls Private Limited
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 4
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-26 09:42:08
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-26 09:42:08
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => General Industrial Controls Private Limited
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 16
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003389
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Famatel
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Famatel
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Famatel
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Famatel
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 20
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-26 09:53:48
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-26 09:53:48
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Famatel
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 17
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003390
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => Alfa Electric
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => Alfa Electric
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => Alfa Electric
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => Alfa Electric
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 10
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-26 10:26:21
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-26 10:26:21
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => Alfa Electric
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 18
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
Array
(
  [tbp_mod_minisite_category_ID] => 100003391
  [tbp_mod_minisite_category_CusID] => 16456
  [tbp_mod_minisite_category_TitleTH] => COMELETRIC
  [tbp_mod_minisite_category_TitleEN] => COMELETRIC
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionTH] => COMELETRIC
  [tbp_mod_minisite_category_DescriptionEN] => COMELETRIC
  [tbp_mod_minisite_category_Slug] => 
  [tbp_mod_minisite_category_ProductCount] => 17
  [tbp_mod_minisite_category_ProductViews] => 0
  [tbp_mod_minisite_category_CreateDate] => 2016-12-26 11:04:02
  [tbp_mod_minisite_category_LastUpdate] => 2016-12-26 11:04:02
  [tbp_mod_minisite_category_TitleOrder] => COMELETRIC
  [tbp_mod_minisite_category_Order] => 19
  [tbp_mod_minisite_category_Status] => 2
)
 ARRESTERS FOR PROTECTION OF SIGNAL SYSTEMS - DTE1/12 » ATOM-MIC POWER CO., LTD. ( บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด )

Thailand Business Pages (Thailand trade)

บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 50/596 ม.6
ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-503-3535
โทรสาร : 02-503-3519-20
อีเมลล์ : info@atommicpower.com
เว็บไซต์ : www.atommicpower.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ARRESTERS FOR PROTECTION OF SIGNAL SYSTEMS - DTE1/12

ชื่อสินค้า :ARRESTERS FOR PROTECTION OF SIGN…
รหัสสินค้า :DTE1-12

รายละเอียดสินค้า

DTE1/12


ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส DTE1-12 ARRESTERS FOR PROTECTION OF SIGNAL SYSTEMS - DTE1/12
ถึง : บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร